Selectează o Pagină

Nota de informare despre prelucrarea datelor

Mai jos vei gasi informatii importante despre datele cu caracter personal pe care le colectam.  

1. Datele noastre de identificare si cum putem fi contactati

Societatea BRUNOMAG CONCEPT SRL este înregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/395/2012, are cod unic de identitate fiscala RO29550584 si sediul social în Str. Secuilor Nr. 5, sector 4, Bucuresti.

Pentru orice intrebari sau nelamuriri cu privire la modul în care prelucram datele tale cu caracter personal sau pentru a-ti exercita drepturile în legatura cu datele tale, ne gasesti la adresa de e-mail: office@brunomag.ro.

2. Ce fel de informatii colectam de la tine, care e scopul pentru care colectam aceste informatii si temeiul legal pentru prelucrare

Colectam de la tine urmatoarele informatii printr-un formular de producator: 

 • numele, prenumele, nume firma (optional), judet, localitate, certificat de producator;
 • numarul de telefon, adresa de e-mail;
 • date despre produsele vandute, denumirea acestora, pretul lor (optional); 
 • nume website (optional), adresa de Facebook (optional); 

Care e scopul pentru care colectam aceste informatii:

 • Avem nevoie de aceste date pentru a publica anuntul dvs. pe website-ul www.agricomert.ro 
 • In cazul in care ne solicitati si alte servicii avem nevoie de aceste date pentru a încheia Contractul de PRESTARI – SERVICII si pentru desfasurarea serviciilor descrise în contract;
 • Avem nevoie de aceste date si pentru a factura serviciile prestate doar la cerere, pe care avem obligatia legala sa le emitem. 

Care e temeiul legal pentru prelucrare:

Avem doua temeiuri pentru care îti solicitam si îti prelucram datele:

Indeplinirea unei obligatii legale. Datele dvs. cu caracter personal de mai sus trebuie sa fie incluse pentru publicarea anuntului gratuit si în emiterea facturii pentru serviciile prestate doar la cerere. 

Incheierea contractului de prestari – servicii si executarea acestui contract, doar in cazul in care ne solicitati si alte servicii. Acest temei al prelucrarii este prevazut de articolul 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679;

3. Despre obligatia de a ne furniza aceste date si refuzul de a furniza datele

Pentru ca avem nevoie de datele dvs. pentru publicarea anuntului si avem obligatia legala de a detine si înregistra datele dvs., refuzul de furnizare a acestora va duce la imposibilitatea de a publica anuntul producatorului.  

Asadar, consecinta refuzului dvs. este ca nu veti putea fi beneficiarul serviciilor prestate de catre societatea noastra.

4. Cat timp pastram datele tale

Datele tale vor aparea în website-ul www.agricomert.ro si in documentele noastre pe care le pastram cat timp platforma www.agricomert.ro va desfasura activitate, practic de la momentul de la care ai completat formularul nostru sau ne-ai dat acordul pentru a înregistra un cont în numele dvs. pana la data în care aceasta platforma se va închide. 

Datele tale vor aparea în contractul de prestari – servicii si în facturile emise, documente pe care le pastram timp de 7 de ani de la ultima factura. 

5. Cui divulgam datele tale si de ce

Divulgam datele tale catre urmatorii:

 1. Firma de protectia muncii cu care colaboram, atunci cand acest lucru e necesar pentru a ne îndeplini obligatiile legale;
 2. Firma de contabilitate cu care colaboram, pentru a ne respecta obligatiile legale;
 3. Societatea de avocatura cu care colaboram, pentru consultanta si pentru apararea intereselor noastre legitime;
 4. Mentori si/sau specialisti, atunci cand se doreste si o alta perspectiva asupra situatiei/ problemei mentionate în cadrul sesiunilor. 
 5. Alte autoritati si institutii publice, în cazul în care activitatea lor implica cunoasterea acestor date, atunci cand este necesar acest transfer pentru a raspunde unei plangeri, pentru a ne exercita un interes legitim sau pentru a raspunde într-o procedura legala obligatorie. 

6. Informatii despre transferarea datelor în afara Uniunii Europene

In acest moment nu transferam date în afara Uniunii Europene. 

7. Care sunt drepturile tale

Dreptul de a fi informat (prevazut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul de a sti daca si cum îti prelucram datele cu caracter personal.

Dreptul de acces la date (prevazut de art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, în caz afirmativ, ai acces la datele respective si la informatii privind modalitatea în care îti prelucram datele.

Dreptul la rectificare (prevazut de art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul sa obtii de la noi corectarea, fara întarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarei persoane la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (prevazut de art. 17 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul de a cere sa îti stergem datele cu caracter personal, fara întarzieri nejustificate. 

Ai acest drept atunci cand (a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si prelucrate, (b) ti-ai retras consimtamantul si nu mai exista alt temei legal pentru prelucrare, (c) te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea sau (4) datele tale au fost prelucrate ilegal.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii (prevazut de art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul de a obtine de la noi restrictionarea prelucrarii, atunci cand se aplica unul din cazurile urmatoare: (a) contesti exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; (b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea; (c) în cazul în care noi nu mai are nevoie de datele tale cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; (d) în cazul în care tu te opui prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor (prevazut de art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul de a primi datele personale pe care ni le-ai furnizat si pe care noi le prelucram. Ai dreptul de a primi aceste informatii într-un format structurat, utilizat în mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fara obstacole din partea noastra. 

Dreptul la opozitie (prevazut de art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679) – înseamna ca ai dreptul general de a te opune prelucrarii datelor personale. 

Te rugam sa retii însa ca din momentul în care ai ti-ai dat acordul de publicare anunt producator, avem obligatia legala sa continuam prelucrarea, sa retinem datele tale pentru o perioada de 7 de ani. 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza într-o masura semnificativa. 

Dreptul de a formula o plangere la autoritatea Nationala de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, tel: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212.

Te rugam sa ai în vedere si urmatoarele:

Perioada de timp: Vom încerca sa raspundem la solicitarea ta în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive legate de complexitatea cererii tale. Cand aceasta perioada va fi extinsa, te vom informa despre termenul de prelungire si despre motivul pentru care am prelungit termenul.

Restrictionarea accesului: în anumite situatii, este posibil sa nu îti putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale, din cauza dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te identifica: în unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale, din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Te vom informa despre aceasta situatie si îti vom oferi posibilitatea de a furniza, daca este cazul, informatii suplimentare pentru a te identifica. 

10. Cum îti poti exercita drepturile

Pentru exercitarea oricaruia dintre aceste drepturi sau pentru orice informatii despre datele tale, te rugam sa ne contactezi la e-mail: office@brunomag.ro